Запорожье

+38-066-688-84-43

|

art.building.zp@gmail.com

Depreme karşı bina güçlendirme

bir istek bırakın:
sikavst@gmail.com — Binaları karbon fiber ile güçlendirme projeleri
art.building.zp@gmail.com — Binaların depreme karşı güçlendirilmesi hakkında sorularNEDEN BİZ ?

Depremler bilindiği üzere meydana getirdiği can ve mal kayıpları yönünden doğal afetler içerisinde en şiddetli olanıdır. Dünyada meydana gelen depremlerde tespit edilen yapı hasarları ve kayıplar

Binaları depreme karşı güçlendirilecek projeler

Binaların depreme karşı karbon fiber ile güçlendirilmesiTürkiye  ve Ukrayna genelinde çalışıyoruz

Depremlere Karşı Güçlendirme Nasıl Yapılmalı?


Depreme karşı bina güçlendirme, binaların depremlerden daha güçlü bir şekilde etkilenmemesi için yapılan bir tasarım ve uygulama sürecidir. Bu süreç, bina yapısının deprem koşullarına daha dayanıklı hale getirilmesini sağlar. Depreme karşı bina güçlendirme, yapının dayanımını artırarak, onun depremlerden daha az etkilenmesini ve hasar görmesini en aza indirmeyi hedefler.
Depreme karşı bina güçlendirme, yapının yapısına ve bina tasarımına göre değişebilen bir süreçtir. Ancak genel olarak, bu süreç şu adımları içerebilir:
— Yapının mevcut durumu incelenir ve deprem koşullarına nasıl bir etki göstereceği belirlenir.
— Yapının dayanıklılığını artırmak için gerekli olan tasarım ve malzeme seçimleri yapılır. Örneğin, betonarme yapılar için karbon fiber güçlendirme malzemeleri kullanılabilir.
— Yapıya gerekli olan güçlendirme önlemleri uygulanır. Bu, yapıya karbon fiber bantların sıkıştırılması veya kaynak yöntemi ile yapıya entegre edilmesi gibi işlemler olabilir.
— Uygulama sonrası, yapının deprem koşullarına daha dayanıklı hale geldiği doğrulanır ve gerekli olan testler yapılır.
Depreme karşı bina güçlendirme, yapının dayanımını arttırarak, onun depremlerden daha az etkilenmesini sağlar. Bu sayede, yapı hasar görme riski azalır ve insanların güvenliği artar.


 

Karbon Fiber Güçlendirme Nedir?

Karbon fiber güçlendirme, malzemelerin dayanıklılığını artırmak için karbon fiber bantlarının veya elyaflarının kullanılmasıdır. Bu yöntem, çeşitli malzemelerin dayanıklılığını arttırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, beton yapılarının dayanıklılığını artırmak için karbon fiber bantları betona eklenir. Ayrıca, metal yapıların dayanıklılığını arttırmak için de karbon fiber elyafları kullanılabilir.

Karbon fiber güçlendirme, malzemenin dayanımını arttırmak için yapısal bir yaklaşımdır. Bu yöntem, malzemeyi daha dayanıklı hale getirerek, onun daha uzun bir ömür süresine sahip olmasını ve daha yüksek bir yük taşıma kapasitesine sahip olmasını sağlar. Ayrıca, karbon fiber güçlendirme malzemeleri hafif ve dayanıklı olduğu için, onları kullanarak yapılan yapıların ağırlığını azaltmak da mümkündür.

Karbon fiber güçlendirme malzemeleri, çeşitli koşullarda dayanıklılık gösterir ve korozyona karşı da oldukça dirençlidir. Bu nedenle, bu malzemeler, hava koşullarına maruz kalan yapılar için de ideal bir seçenektir. Karbon fiber güçlendirme, malzemelerin dayanıklılığını artırmak için kullanılan bir yöntemdir ve bu yöntem sayesinde, yapılar daha güçlü ve dayanıklı hale gelir.

Karbon fiber güçlendirme yöntemleri, malzemelerin dayanıklılığını artırmak için karbon fiber bantlarının veya elyaflarının kullanılmasıdır. Bu yöntem, çeşitli malzemeler için farklı uygulama yöntemleri bulunmaktadır. Örneğin, beton yapılar için karbon fiber bantların betona sıkıştırılması veya metal yapılar için karbon fiber elyafların kaynak yöntemi ile yapıya entegre edilmesi gibi.

Genel olarak, karbon fiber güçlendirme yöntemleri şu şekildedir:

1- Karbon fiber bantların betona sıkıştırılması: Bu yöntem, beton yapıların dayanıklılığını arttırmak için kullanılır. Karbon fiber bantlar, betona sıkıştırılarak yapıya entegre edilir ve böylece beton yapının dayanıklılığı artar.
2- Karbon fiber elyaflarının kaynak yöntemi ile yapıya entegre edilmesi: Bu yöntem, metal yapıların dayanıklılığını arttırmak için kullanılır. Karbon fiber elyaflar, kaynak yöntemi ile yapıya entegre edilir ve böylece metal yapının dayanıklılığı artar.
3- Karbon fiber bantların yapıya yapıştırılması: Bu yöntem, beton veya metal yapıların dayanıklılığını arttırmak için kullanılır. Karbon fiber bantlar, yapıya yapıştırılarak entegre edilir ve böylece yapının dayanıklılığı artar.
4- Karbon fiber elyaflarının yapıya döşenmesi: Bu yöntem, beton veya metal yapıların dayanıklılığını arttırmak için kullanılır. Karbon fiber elyaflar, yapıya döşenerek entegre edilir ve böylece yapının dayanıklılığı artar.

Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı, yapının yapısı ve ihtiyacına göre değişebilir.


Karbon Elyaf Nedir? Sınıflandırma Ve Türleri Nelerdir?

Karbon fiber, uzun bir zincir oluşturmak için birbirine bağlanmış karbon atomlarından oluşur. Lifler son derece sert, güçlü ve hafiftir ve mükemmel yapı malzemeleri oluşturmak için birçok işlemde kullanılır. Karbon fiber malzeme, iplikler, tek yönlü, örgüler, örgüler ve kompozit parçalar oluşturmak için kullanılan diğerleri de dahil olmak üzere çeşitli ‘ham’ yapı taşlarında gelir. Karbon fiber bir parçanın özellikleri çeliğinkine ve ağırlığı plastiğinkine yakındır. Bu nedenle, bir karbon fiber parçasının mukavemet-ağırlık oranı (ve ağırlık oranına sertlik) çelik veya plastikten çok daha yüksektir. Karbon fiber son derece güçlüdür. Bir malzemenin ağırlık oranına mukavemet ve ağırlık oranına sertlik açısından faydasını ölçmek mühendislikte tipiktir, özellikle yapısal tasarımda, ilave ağırlığın daha yüksek yaşam döngüsü maliyetlerine veya tatmin edici olmayan performansa dönüşebileceği durumlarda.

Karbon fiberler veya karbon fiberler yaklaşık 5-10 mikrometre çapında ve çoğunlukla karbon atomlarından oluşan liflerdir. Karbon fiberler yüksek sertlik, yüksek çekme mukavemeti, düşük ağırlık, yüksek kimyasal direnç, yüksek sıcaklık toleransı ve düşük termal genleşme gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Bu özellikler karbon fiberi diğer yarışma sporlarıyla birlikte havacılık, inşaat mühendisliği, askeri ve motor sporlarında çok popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte, cam elyaflar veya plastik lifler gibi benzer liflerle karşılaştırıldığında nispeten pahalıdırlar.

Karbon fiberler veya karbon fiberler yaklaşık 5-10 mikrometre çapında ve çoğunlukla karbon atomlarından oluşan liflerdir. Karbon fiberler yüksek sertlik, yüksek çekme mukavemeti, düşük ağırlık, yüksek kimyasal direnç, yüksek sıcaklık toleransı ve düşük termal genleşme gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Bu özellikler karbon fiberi diğer yarışma sporlarıyla birlikte havacılık, inşaat mühendisliği, askeri ve motor sporlarında çok popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte, cam elyaflar veya plastik lifler gibi benzer liflerle karşılaştırıldığında nispeten pahalıdırlar.

Sınıflandırma ve türleri

Modüle, mukavemete ve son ısıl işlem sıcaklığına bağlı olarak, karbon fiberler aşağıdaki kategorilere sınıflandırılabilir:

Karbon fiber özelliklerine dayanarak, karbon fiberler şu şekilde gruplandırılabilir:
• Ultra yüksek modüllü, UHM tipi (modül>450Gpa)
• Yüksek modüllü, HM tipi (350-450Gpa arasındaki modül)
• Orta modül, tip IM (200-350Gpa arasındaki modül)
• Düşük modüllü ve yüksek çekmeli, HT tipi (modül <100Gpa, çekme mukavemeti> 3.0Gpa)
• Süper yüksek çekme, tip SHT (çekme mukavemeti> 4.5Gpa)

Öncü fiber malzemelere dayanarak, karbon fiberler şunlara ayrılır:
• PAN bazlı karbon fiberler
• Pitch tabanlı karbon fiberler
• Mezofaz perde bazlı karbon fiberler
• İzotropik pitch tabanlı karbon fiberler
• Rayon bazlı karbon fiberler
• Gaz fazı ile yetiştirilen karbon fiberler

Nihai ısıtma sıcaklığına bağlı olarak, karbon lifleri aşağıdakiler olarak sınıflandırılır:
• Tip-I, son ısıl işlem sıcaklığının 2000 °C’nin üzerinde olması gereken ve yüksek modüllü tip fiber ile ilişkilendirilebilen yüksek ısıl işlem karbon fiberler (HTT).
• Tip-II, son ısıl işlem sıcaklığının 1500 °C civarında veya üzerinde olması gereken ve yüksek mukavemetli tip lif ile ilişkilendirilebilen orta ısıl işlem karbon fiberler (IHT).
• Tip-III, düşük ısı-arıtma karbon fiberleri, burada son ısı işleme sıcaklıkları 1000 ° C’den büyük değildir. Bunlar düşük modüllü ve düşük mukavemetli malzemelerdir.


 

Yapısal Güçlendirme Nedir? Hangi Yapılara Uygulanır?

Yapısal güçlendirme, tanımı gereği, hasarsız yapı elemanlarının mevcut durumda taşıyabileceklerinden daha fazla yük taşımasını sağlamak için mevcut bir yapı üzerinde gerçekleştirilen bir işlemdir.

Yapısal Güçlendirme Teknikleri;

•Yapı Güçlendirmede Beton Püskürtme

•Yapı Güçlendirme Çelik Kullanımı

•Yapıların Karbon Fiber ile Güçlendirilmesi

 

Yapısal Güçlendirmenin Önemi;

Yapısal güçlendirme ürünleri de sürdürülebilirlik için kritik öneme sahiptir. Gerekli mühendislik özelliklerini karşıladığı taktirde, bir binayı yıkmak yerine sağlamlaştırmak ve yeniden inşa etmek hem zaman hem de para tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha çevreci bir çözüm sunar.

Yapı Güçlendirme Hangi Yapılara Uygulanır;

Bazı binalar, yapısal güçlendirme yöntemlerinin hemen uygulanmasını gerektirir. Betonarme dayanımı düşük, betonarme demirlerinin ileri düzeyde korozyona uğraması ve hasarlı yapı elemanlarına sahip yapılar, güçlendirme yöntemleri ile daha dayanıklı hale getirilebilir. Takviye yöntemini belirlemek için binanın sismik testinin yapılması ve binanın mevcut kırılganlığının anlaşılması önemlidir. Sonuç olarak, yapı güçlendirilmelidir. Projesiz veya ruhsatsız yapılanyapı için gerekli kararların alınması ve yapının depreme dayanıklı olduğunun tespit edilmesi durumunda bina güçlendirme işlemleri yapılır. Bina güçlendirme teknolojisi, bina özelliklerine göre belirlenir. Bir bina güçlendirme planı hazırlanır ve bina güçlendirme çalışması başlar. Her konuda olduğu gibi tüm güçlendirme süreçlerinde de profesyonel yardım alınmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda yapının güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir.

•Kısa sütunlu yapılarda,
•Yetersiz bina takviyesinde,
•Projesiz inşa edilen binalarda,
•Düzensiz planlanmış yapılarda,
•Projeye uygun olmayan ve sağlıksız ilaveler yapılan binalarda,
•İnşaat sırasında deprem yönetmeliğine uygun olmayan malzemelerin kullanılmasında,
•Nicel ve nitel açıdan kullanılan materyallerin zayıf yönlerinde tedbir alınması gerekir.
•Tüm eski, depreme dayanıklı olmayan binalar, özellikle deprem bölgesi olarak bilinen alanlarda derhal güçlendirilmelidir.

 

İzin verilen belgeler:

Yapıların Sika karbon fiber malzemelerle güçlendirilmesine ilişkin GNIISK tavsiyeleri (Kyiv 2014) — İndirmek

Kompozit malzemeler kullanılarak betonarme yapıların güçlendirilmesi için kılavuz (2017 kılavuzu)Kompozit malzemeler kullanılarak betonarme yapıların güçlendirilmesi için kılavuz (2017 kılavuzu) — İndirmek

Tasarım rehberi. Betonarmenin kompozit malzemelerle güçlendirilmesi ( kılavuz 2014) — İndirmek

DBN V.2.6″98:2009 BETON VE TUTUCU BETON YAPILAR — İndirmek

CFRP lamel — Sikacarbodur

karbon fiber — Sikawrap 230c

Restorasyon ve güçlendirme için Sika profesyonel yapı kimyasalları